Magyar Kultúra Napja Január 22.

A moszkvai Magyar Kulturális Intézet szeretettel vár minden kedves érdeklődőt

a Magyar Kultúra Napján

 2014. január 22-én (szerdán) 19.00 órakor

Vörös Rozália festő- és  iparművész és Redő Ferenc festő- és grafikusművész

gobelin kiállításának megnyitójára

A kiállítást megnyitja a művészek unokája Szenes Gábor

A kiállításon közreműködik: a moszkvai Liszt Ferenc Zeneiskola

A kiállítás megtekinthető: 2014. február 21-ig

A belépés ingyenes!

Helyszín: Magyar Kulturális Intézet

(Moszkva, Povarszkaja u. 21.)

 

Redő Ferenc festőművész (1913-2012)

Mestere Aba Novák Vilmos, Berény Róbert és Iványi Grünwald Béla volt.1934 óta kiállító művész. Eleinte rajzokkal, később képekkel szerepel a tárlatokon.

1936-ban házasságot köt kolléganőjével, Vörös Rozáliával. Pályája indulását a Világháború akasztja meg. Zsidó származású fiatal férfiként fegyvertelen munkaszolgálatra hívták be. Másfél évet töltött a keleti fronton, és az orosz parasztasszonyok segítsége nélkül oda is veszett volna. A bori táborból már a szerb partizánok segítségével szökött meg, és a Vörös Hadsereg kötelékében tolmácsként ért haza Budapestre 1944 végén.

A Világháború utáni első években a képzőművészeti közéletben dolgozik, a Népművelési Minisz­térium Képzőművészeit Osztályát vezeti, majd a Szépművészeti Múzeum főigazgatója lesz, 1954-től az Iparművészeti Főiskola tanára, végül – státusz nélkül – a Képzőművészeti Alap szaklektora. 1957 óta független művész.

Eleinte grafikával foglalkozik, majd érdeklődése a textil felé fordul. Nagyméretű batikképeket készít, amelyeket 1957-ben a Csók István Galériában mutat be. 1960-ban feleségével, Vörös Rozáliával közö­sen vesznek részt egy állami gobelin-pályázaton, amelyet el is nyernek. Mun­kássága gerincét ezután a gobelintervezés képezi. Egy ideig Vörös Rozáliával közösen dol­goz­nak, egyszerűbb, kisméretű gobelineket is készítenek, később már külön terveznek. Munkássága során 17 gobelint tervezett megbízásra, és száznál is többet saját kezdeményezésből, ami egy ilyen drága műfajnál nem általános.

Főbb kiállításai: 1963 Ernst Múzeum, 1968 Ernst Múzeum, 1974 Magyar Nemzeti Galéria, 1978 Dubna (Szovjetúnió), 1980 Magyar Nemzeti Galéria, 1980 Paris, 1982 Helsinki, 1983 Vigadó Galéria, 1988 Csók István Galéria, 1993 Zalaegerszeg (retrospektív), 1994 Újlipótvárosi Klub Galéria, 1998 Újlipótvárosi Klub Galéria. 1999 Tornyai János Múzeum. 2003: Ernst Múzeum.

Kitüntetései: 1972 SZOT Díj, 1976 Érdemes Művész, 1986 Kiváló Művész.

 

 

Vörös Rozália festőművész (1919-1992)

Mestere Aba-Novák Vilmos, Berény Róbert és Iványi Grünwald Béla volt. Rendkívüli festői képességeivel hamar kitűnik. 1936-tól kezdve kiállító művész és egy évvel később a Nemzeti Szalon XII. Tavaszi Tárlatán már hat képpel szerepel a nagyteremben.

1936-ban köt házasságot kollégájával, Redő Ferenccel, akit 1940 és 44 között négyszer hívnak be munkaszolgálatra. 1940-ben születik első gyermekük, akivel egyedül küzdi végig a háborús időszakot.  A fiatal festőnő ebben az időszakban gyakorlatilag nem jut hozzá hivatása gyakorlásához. 1945-től kezdve a kulturális élet különböző területein végzett tevékeny­sége következtében nem folytat művészi munkát. 1954-ben mond le állásáról és lesz újra füg­getlen művész. Ettől kezdve rendszeres látogatója a hódmezővásárhelyi művésztelepnek, 1968-ban és 1982-ben hosszabb ideig a római Collegium Hungaricum ösztöndíját élvezi. Szűkebb hazája a Dunakanyar vidéke szintén hatással van művészetére.

Fő műfaja az olajfestés, de nagy szeretettel dolgozik pasztellel is. A tájkép és a portréfestés­ben egy­aránt otthon van. Képei nagyrészt magántulajdonban vannak, de a Magyar Nemzeti Galéria, a Tornyai János Múzeum is őriz belőlük néhányat. A hatvanas évekkel kezdődően gobelintervezéssel is foglal­ko­zik, megtanul szőni, és több munkáját maga vitelezi ki. Több mint 80 gobelinjéből 20-at készített megbízásra.

Főbb kiállításai: 1958 Derkovits Terem, 1963 Ernst Múzeum, 1964 Tornyai János Múzeum, 1968 Ernst Múzeum, 1975 Csók István Galéria, 1980 Magyar Nemzeti Galéria, 1980 Páris, 1982 Helsinki, 1987 Vigadó Galéria, 1993 Zalaegerszeg (retrospektív), 1996 Újlipótvárosi Klub Galéria, 1999 Tornyai János Múzeum.

Hatvan éves korában (1979-ben) kitüntették a Munka Érdemrend ezüst fokozatával.